Kaymakamlık Makamının 12/01/2017 tarih ve 92 sayılı  onayı ile İlçe Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 
Kurul Üye Listesi
 
S. No
ADI VE SOYADI
ÜNVANI
GÖREVİ
TELEFON NO
1
Nimet ÇAĞLAYAN
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Başkan
0224 372 46 56
2
Veysel AKTAŞ
İlçe Nüfus Müdürü
Üye
0224 372 18 09
4
Tahsin KAYA
İlçe Malmüdürü
Üye
0224 372 19 44
5
Mehmet ERCÜMEN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye
0224 373 06 60
                         
 
 
 

Kurul İletişim Bilgileri

 

 

Adres : Vani Mehmet Mah. Pazar Yeri Sok. No:9/3 Kat:2 Kestel / Bursa 
Telefon : 0224 372 46 56
Faks     : 0224 372 46 00
e- posta: kestel@icisleri.gov.tr

Başvuru Yeri : Kestel Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Etik Komisyonunun Görevi 
 
 • Kamu görevlilerinin uymaları gereken “etik davranış ilkelerini belirlemek” ve “uygulamayı gözetmek”
 • Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya başvuru üzerine gerekli “inceleme ve   Araştırmayı  yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek”
 • Kamu yönetiminde “etik kültürünü yerleştirmek” üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda  yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.
 • Her yıl Mayıs ayının son haftası Etik Haftası olarak kutlanacaktır.
 

Başlıca Etik İlkeleri 
 
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma