T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Bizi Takip Edin:
   

 

Bulunduğunuz Yer: Hizmet Standartları   >>   İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

 İlçe Toplum Sağlığı Merkezi
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


KESTEL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI
SIRANO HİZMETİN ADI                                          BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Hasta Halkları Başvurularının Değerlendirilmesi Dilekçe 1 Hafta
2 Ölüm Belgesi Düzenlenmesi Vefat Eden Vatandaşın kimliği 10 Dakika
3 Aile Hekimi Değiştirme Aile Hekimi Değiştirme formu 3 Gün
4 Şebeke Suyunda bakiye klor ölçümünün sağlanması Her Gün 30 Dakika
5 İçme ve Kullanma Sularının bakteriyolojik ve kimyasal yönden incelenmesi  Her hafta Salı günleri  7-10 Gün 
6 Kişi ve Tüzel Kişilerin Müracatı halinde su tahlilinin yapılması Dilekçe  7-10 Gün 
7 Su Depolarının denetimi Yılda bir defa 10-15 Gün
8 Piyasa gözetimi ve denetimlerinin düzenli ve yeterli olarak yapılması Ayda 1 defa Tam gün
9 Rutin Tütün Denetimi Hatada 2 gün Tam gün
10 Tütün ihbarları Sabim 2 Saat
11 Çevre Sağlığı Şikayetleri Dilekçe  4 Gün
12 Havuz Suyu numuneleri ve Denetimi Yazın ayda 2 , Kışın ayda 1 numune ve denetim 1 Saat
13 Okul Denetimleri Yılda iki defa Tam gün
14 Evde Sağlık Hizmetleri başvurusu Aile Hekiminin Doldurmuş olduğu başvuru formu (Ek 1-2-3-5-6) Tam gün
15 Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında kayıtlı vatandaşlara Aile Hekiminin tedavisinin uygulanması Aile Hekiminin Doldurmuş olduğu başvuru formu (Ek 4) 1 saat
16 Aile Sağlığı Merkezlerinin Denetimleri Yılda iki defa 1 Hafta
17 Aile Hekimi Denetimleri Yılda iki defa 1 Hafta
18 Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Denetimleri Yılda 1 defa 1 Hafta
19 Lojistik Hizmetler (Aşı, Aile Planlaması Malzemeleri) Her Ay 1 Gün
20 Ruh Sağlığı Bozuk Hastaların Sevk ve Takip İşlemleri Dilekçe 1 Gün
21 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Kapsamında Toplum Sağlığını İlgilendiren Çalışmalar. Koruyucu Sağlık Hizmetleri Kapsamında Toplum Sağlığını İlgilendiren Hususlarla  ilgili başvuru dilekçesi 15 Gün
22 Halk Eğitimleri Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğünün yıllık Eğitim Planları Doğrultusunda yapılan Eğitimler Yıl Boyunca Sürekli
23 Hac Umre Aşılarının uygunaması ve kaydedilmesi Kişinin kendi talebi 10 dakika
24 Okul Aşıları Yılda 1 kere 1  ay
25    Eğitim Çalışmalaı (Halk Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitim)  Belge İstenmiyor  2 gün
26   Hasta Hakları Şikayetleri  Dilekçe  15 gün
27  SABİM  Şikayetleri  Resmi Yazı/Dilekçe  30 gün
28  BİMER Şikayetleri  Resmi Yazı/Dilekçe  30 gün
29  112 Ambulans Temini (Sağlık Tedbiri Amaçlı)  Resmi Yazı/Dilekçe
   1 gün

 

'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

                                             İlk Müracaat yeri                                                                                                   İkinci Müracaat yeri

 

                       Adı ve Soyadı       : Dr. Mecit ALTAN                                                                        Adı ve Soyadı       : Cemil AKSAK

                       Görev Unvanı       :  Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Tabibi                                    Görev Ünvanı       : Kaymakam

                       Adresi                   :  Kestel Toplum Sağlığı Merkezi                                                   Adresi                   : Vani Mehmet Mahallesi Pazar Yeri Sokak.No :9/3 Kat 2

                       Telefon Numarası : 0224 372 4422                                                                              Telefon Numarası : 0224 372 4656

                       Faks Numarası      :  0224 372 6794                                                                             Faks Numarası      : 0224 372 4600

                       e-posta adresi        :  kesteltsm@bhsm.gov.tr                                                               e-posta adresi        : www.kestel@icisleri.gov.tr


                     

Kestel Kaymakamlığı
Vani Mehmet Mah. Pazar Yeri Sok. No:9/3 Kat:2 Kestel / Bursa Tel: 0 224 372 46 56 Fax: 0 224 372 46 00 kestel@icisleri.gov.tr